Proszę czekać - trwa ładowanie treści

Antykwariat fantastyka literatura piękna

Książki KOD KSIĄŻKI CENA BRUTTO
PRAWO
1 PRACA ZBIOROWA - ADWOKATURA WARSZAWSKA W LATACH NADZIEI I PRZEŁOMU (1956 - 2009) 92896 28,00
2 JOSEPH RAZ - AUTORYTET PRAWA K5006 78,00
3 MICHAŁ ABRAMOWSKI - BHP 2014. OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC PRACOWNIKA 88050 80,00
4 KATARZYNA SÓJKA-ZIELIŃSKA - DROGI I BEZDROŻA PRAWA H4581 15,00
5 KAROL SOBCZAK - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - UREGULOWANIA PRAWNE 56557 15,00
6 PRACA ZBIOROWA - ENCYKLOPEDIA PRAWA DLA KAŻDEGO E7309 16,00
7 DAVID LYONS - ETYKA I RZĄDY PRAWA K5005 70,00
8 ROMAN TOKARCZYK - ETYKA PRAWNICZA 95423 27,00
9 TOMASZ SAFJAŃSKI - EUROPEJSKIE BIURO POLICJI EUROPOL K2383 27,00
10 WOJCIECH ORŻEWSKI - FOTOGRAF, FOTOGRAFIA, PRAWO H1710 14,00
11 ADAM REDZIK, TOMASZ J. KOTLIŃSKI - HISTORIA ADWOKATURY H2815 19,00
12 JANUSZ JUSTYŃSKI - HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNO - PRAWNYCH H6430 18,00
13 JULIUSZ BARDACH, BOGUSŁAW LEŚNODORSKI, MICHAŁ PIETRZAK - HISTORIA USTROJU I PRAWA POLSKIEGO 09939 29,00
14 PIOTR PRZYBYSZ - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ H7233 38,00
15 PRACA ZBIOROWA - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 93888 12,00
16 PRACA ZBIOROWA - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Z PRZEPISAMI ZWIĄZKOWYMI 93854 12,00
17 PRACA ZBIOROWA - KOMPENDIUM BHP PORADNIK DLA SŁUŻBY BHP I PRACODAWCÓW TOM I S0306 60,00
18 PRACA ZBIOROWA - KOMPENDIUM BHP PORADNIK DLA SŁUŻBY BHP I PRACODAWCÓW TOM II S0307 60,00
19 JERZY KOWECKI - KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 78225 12,00
20 RADOSŁAW KOPERA - KONSTYTUCYJNE PODSTAWY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA F6701 13,00
21 PRACA ZBIOROWA - MECHANIZMY PRAWNE ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTURY E9250 29,00
22 PRACA ZBIOROWA - NOWY KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ H4200 12,00
23 LESZEK KĘPA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE E6534 32,00
24 KINGA BĄCZYK - ROZWADOWSKA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU E1057 45,00
25 PRACA ZBIOROWA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEKARZY I ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ E8071 17,00
26 BRYGIDA KUŹNIAK, MARCIN MARCINKO - ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE F6450 35,00
27 MAGDALENA PYTER - OSWALD BALZER I LWOWSKA SZKOŁA HISTORYCZNOPRAWNA E3163 26,00
28 ZYGMUNT WIECZOREK - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY ORGANIZACJA PRACY, ZAGROŻENIA I SZKOLENIA BHP S0297 52,00
29 MAREK ŁYSZCZAK - PRAWNE OTOCZENIE RYNKU KAPITAŁOWEGO 95805 9,00
30 MARZENA CZARNECKA, TOMASZ OGŁÓDEK - PRAWO ENERGETYCZNE - KOMENTARZ K3368 16,00
31 WALTRAUD HAKENBERG - PRAWO EUROPEJSKIE F6448 29,00
32 MAGDALENA KREKORA, MAREK ŚWIERCZYŃSKI, ELŻBIETA TRAPLE - PRAWO FARMACEUTYCZNE H2563 27,00
33 PRACA ZBIOROWA - PRAWO HANDLOWE K3357 14,00
34 MAREK WĄSOWICZ - PRAWO I OBYWATEL H4895 28,00
35 KRZYSZTOF GRAJEWSKI - PRAWO KONSTYTUCYJNE H9089 14,00
36 JACEK M. MAJCHROWSKI, ANDRZEJ ZIĘBA - PRAWO KONSTYTUCYJNE, DOKTRYNY USTROJOWE, PARTIE POLITYCZNE K4171 28,00
37 XAWERY KONARSKI, MONIKA WOŹNIACKA - PRAWO MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO F7274 60,00
38 BOGDAN WIERZBICKI - PRAWO MIĘDZYNARODOWE - MATERIAŁY DO STUDIÓW F6165 16,00
39 WOJCIECH GÓRALCZYK, STEFAN SAWICKI - PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE F6443 22,00
40 WOJCIECH GÓRALCZYK, STEFAN SAWICKI - PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE H9744 42,00
41 JACEK GOŁACZYŃSKI - PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE E5780 27,00
42 JAN BROL - PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW 53673 25,00
43 WIESŁAW MĄDRZEJOWSKI - PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA. SYSTEM ZWALCZANIA K2854 17,00
44 PRACA ZBIOROWA - REGULAMIN SEJMU W OPINIACH BIURA ANALIZ SEJMOWYCH - TOM I E1133 30,00
45 WIESŁAW KISIEL - STATUTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO F0855 18,00
46 PRACA ZBIOROWA - STUDIA IURIDICA AGRARIA - TOM 5 K5008 28,00
47 JERZY STELMACH - STUDIA Z FILOZOFII PRAWA - TOM 2 K5001 20,00
48 ZACHARIASZ ŁYKO - SYTUACJA PRAWNA KOŚCIOŁA ADWENTYSTYCZNEGO W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ 1918-1939 H7851 10,00
49 MAKSYMILIAN NOWICKI, PIOTR KŁOS, RAFAŁ KUCIŃSKI - TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE I TRANSGRANICZNE W VAT – PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW S0153 36,00
50 MALWINA SZPITALAK - W KIERUNKU POPRAWY JAKOŚCI ZEZNAŃ ŚWIADKÓW F5981 26,00
51 ROBERT KUCHARSKI - W STRONĘ OJCA. JAK WYKORZYSTAĆ SWOJE PRAWA W SĄDZIE RODZINNYM... H3272 11,00
52 TATIANA CHAUVIN, TOMASZ STAWECKI, PIOTR WINCZOREK - WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 83789 15,00
53 PRACA ZBIOROWA - WSZYSTKO O SŁUŻBIE BHP S0146 59,00
54 EDWARD SAMBORSKI - ZARYS METODYKI PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH KARNYCH A01370 55,00
55 PRACA ZBIOROWA - ZARYS PRAWA K3671 39,00
56 PAWEŁ GRANECKI, ANDRZEJ PANASIUK - ZARYS PRAWA - ZAMÓWIENIA SEKTOROWE 39134 27,00