Proszę czekać - trwa ładowanie treści

Antykwariat fantastyka literatura piękna

Książki KOD KSIĄŻKI CENA BRUTTO
HISTORIA LITERATURY
1 DOROTA KOZICKA - "CHAMUŁY", "GNIDY", "PRZEMILCZACE" ... ANTOLOGIA DWUDZIESTOWIECZNEGO... H3852 19,00
2 MAŁGORZATA SZPAKOWSKA - "WIADOMOŚCI LITERACKIE" PRAWIE DLA WSZYSTKICH 83654 17,00
3 JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI - ALEJE CZARÓW 68337 19,00
4 PRACA ZBIOROWA - AUTOBIOGRAFIA M0741 30,00
5 EWA ROT - BUKOLICZNA KSIĘGA ZNACZEŃ 73498 20,00
6 PRACA ZBIOROWA - CZUŁOŚĆ DLA MINOTAURA 93485 39,00
7 TADEUSZ CEGIELSKI - DETEKTYW W KRAINIE CUDÓW E9460 14,00
8 JÓZEF KWATERKO - DIALOGI Z AMERYKĄ 91280 12,00
9 FRANCOIS ROSSET - DRZEWO KRAKÓW 67564 15,00
10 GRZEGORZ KOWALSKI - DUCH W OSOBIE F5813 19,00
11 WOJCIECH LIPOŃSKI - DZIEJE KULTURY BRYTYJSKIEJ 66067 45,00
12 MIECZYSŁAW JERZY KUNSTLER - DZIEJE KULTURY CHIŃSKIEJ 69295 38,00
13 PRACA ZBIOROWA - DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH - TOM 2 CZĘŚĆ 1 I 2 97520 25,00
14 PRACA ZBIOROWA - DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH - TOM 3 CZĘŚĆ 1 I 2 H6387 22,00
15 MONIKA WĄSIK - FUTRO Z CZCIGODNEJ PADLINY... VOLKSSTUCK OD NESTROYA DO FASSBINDERA F1552 37,00
16 EWA ŁUKASZYK, NINA PLUTA - HISTORIA LITERATUR IBEROAMERYKAŃSKICH M0259 12,00
17 GEORGE SAMPSON - HISTORIA LITERATURY ANGIELSKIEJ W ZARYSIE 03660 16,00
18 PRACA ZBIOROWA - HISTORIA LITERATURY ŚWIATOWEJ - TOM 5 - OŚWIECENIE 81864 15,00
19 PRACA ZBIOROWA - JAN KOCHANOWSKI 1584-1984. EPOKA - TWÓRCZOŚĆ - RECEPCJA - 2 TOMY 74847 24,00
20 TADEUSZ DOŁĘGA-MOSTOWICZ - KIWONY K2785 10,00
21 PRACA ZBIOROWA - KLASYCYZM NIEMIECKI - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ GOETHEGO I SCHILLERA 67973 28,00
22 JÓZEF BIELAWSKI - KLASYCZNA LITERATURA ARABSKA 87025 14,00
23 WALDEMAR MICHALSKI - KLUCZE I SŁOWA K8754 15,00
24 MAGDALENA GOIK - KOBIETY W LITERATURZE H8241 25,00
25 RENATA RYBA - KSIĄŻĘ WIŚNIOWIECKI JANUSZ SAMUELA TWARDOWSKIEGO NA TLE BOHATERSKIEJ EPIKI... H5147 10,00
26 STUART KELLY - KSIĘGA KSIĄG UTRACONYCH (SERIA: Z WAGĄ) 63737 16,00
27 JAKUB NIEDŹWIEDŹ - KULTURA LITERACKA WILNA (1323-1655) H3850 24,00
28 BOGUSŁAW LEŚNODORSKI - KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA. WYBÓR ŹRÓDEŁ (SKARBY BIBLIOTEKI NARODOWEJ) 72487 15,00
29 PRACA ZBIOROWA - LIBRIS SATIARI NEQUEO. OTO KSIĄG JESTEM NIESYTY 93922 44,00
30 PRACA ZBIOROWA - LIRYKA POLSKA XX WIEKU. ANALIZY I INTERPRETACJE E2273 15,00
31 J. KULCZYCKA - SALONI, A. NOFER - ŁADYKA - LITERATURA POLSKA OKRESU REALIZMU I NATURALIZMU 09161 12,00
32 JANUSZ KRYSZAK - LITERATURA ZŁEJ CHWILI DZIEJOWEJ F0680 11,00
33 JAN BACULEWSKI - MARIA KONOPNICKA 72999 12,00
34 STANISŁAW ZAHRADNIK - MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII DOROBKU TWÓRCZEGO... 56400 20,00
35 STANISŁAW GRZESZCZUK - MIĘDZY HISTORIĄ I BIBLIOGRAFIĄ LITERATURY STAROPOLSKIEJ 55722 12,00
36 PRACA ZBIOROWA - MISCELLANEA BYZANTINA - I F1567 13,00
37 TADEUSZ SOŁTAN - MOTYWY I FASCYNACJE A00746 8,00
38 BRONISŁAW NADOLSKI - MOWY STAROPOLSKIE (WYBÓR) 71901 25,00
39 PRACA ZBIOROWA - NA PRZEDPOLU WARSZAWY - ZESZYT 4 S0283 10,00
40 OKTAWIUSZ JUREWICZ - NIEWOLNICY W KOMEDIACH PLAUTA 58169 22,00
41 KAZIMIERZ WYKA - NOWE I DAWNE WĘDRÓWKI PO TEMATACH 50616 12,00
42 PRACA ZBIOROWA - OBROŃCY JĘZYKA POLSKIEGO 76618 16,00
43 JULIUSZ NOWAK-DŁUŻEWSKI - OKOLICZNOŚCIOWA POEZJA POLITYCZNA W POLSCE - PIERWSI KRÓLOWIE ELEKCYJNI 44190 12,00
44 GALIN TIHANOV - PAN I NIEWOLNIK H0276 38,00
45 PRACA ZBIOROWA - PIĘĆ STUDIÓW Z DZIEJÓW SCENICZNYCH DRAMATÓW MICKIEWICZA 50823 7,00
46 LECH BUDRECKI - PIĘTNAŚCIE SZKICÓW O NOWEJ PROZIE AMERYKAŃSKIEJ 50861 12,00
47 STANISŁAW BACZYŃSKI - PISMA KRYTYCZNE 77777 25,00
48 WIESŁAW KOT - POCZET PISARZY I POETÓW ŚWIATA E9038 10,00
49 PRACA ZBIOROWA - POLSKA KRYTYKA LITERACKA 1800-1918 - 4 TOMY 68699 80,00
50 ANDRZEJ NILS UGGLA - POLSKA LITERATURA W SZWECJI E2097 14,00
51 STEFANIA SKRAWCZYŃSKA - POMIĘDZY HISTORIĄ A TEORIĄ LITERATURY 54413 15,00
52 BOLESŁAW PRUS - POWIEŚCI: PLACÓWKA G0312 27,00
53 PRACA ZBIOROWA - PROZA POLSKA XX W. F4041 48,00
54 PRACA ZBIOROWA - PRZEKŁADY LITERATUR SŁOWIAŃSKICH - TOM 1 CZĘŚĆ 4 E2260 27,00
55 ANDRZEJ LITWORNIA - RZYM MICKIEWICZA. POETA NAD TYBREM 1829 - 1831 F4827 21,00
56 WALDEMAR SMASZCZ - SERCE NIE DO PARY. O KSIĘDZU JANIE TWARDOWSKIM I JEGO WIERSZACH E9598 15,00
57 WALDEMAR SMASZCZ - SERCE NIE DO PARY. O KSIĘDZU JANIE TWARDOWSKIM I JEGO WIERSZACH E9598 13,00
58 ANDRZEJ Z. MAKOWIECKI - SŁOWNIK POSTACI LITERACKICH - LITERATURA POLSKA 57975 17,00
59 ANDRZEJ Z. MAKOWIECKI - SŁOWNIK POSTACI LITERACKICH - LITERATURA POWSZECHNA 57976 17,00
60 TERI HATCHER - SPALONY TOST 55717 15,00
61 STANISŁAW GRZESZCZUK - STAROPOLSKIE POTOMSTWO SOWIZDRZAŁA 53674 15,00
62 PRACA ZBIOROWA - SZKICE O TWÓRCZOŚCI EMILA ZEGADŁOWICZA 78391 30,00
63 JAN WALC - TADEUSZA KONWICKIEGO PRZEDSTAWIANIE ŚWIATA + MP3 72897 18,00
64 MACIEJ BROŃSKI - TEKSTY I PRETEKSTY 93398 35,00
65 ZOFIA MITOSEK - TEORIE BADAŃ LITERACKICH 86285 18,00
66 PAWEŁ HERTZ - TOŁSTOJ W OCZACH KRYTYKI ŚWIATOWEJ 74380 11,00
67 PIOTR MILLATI - TRATWA MEDUZY. SZKICE O LITERATURZE K8192 20,00
68 STEFAN KOZAK - U ŹRÓDEŁ ROMANTYZMU I NOWOŻYTNEJ MYŚLI SPOŁECZNEJ NA UKRAINIE 93814 12,00
69 NORBERT HONSZA - W KRĘGU LITERATURY NIEMIECKIEJ - SZKICE Z LITERATURY NIEMIECKIEJ XX WIEKU 50407 5,00
70 TADEUSZ BOY - ŻELEŃSKI - W PERSPEKTYWIE CZASU 63163 19,00
71 PRACA ZBIOROWA - WIELCY ARTYŚCI UCIECZEK K8188 36,00
72 ANNA WOŹNIAK - WOKÓŁ PROBLEMÓW HISTORII F4334 17,00
73 MIECIU MIETCZYŃSKI - WYKŁADY PROFESORA NICZEGO K3716 25,00
74 PRACA ZBIOROWA - WYRAZ WYŁUSKANY Z PIERSI E6439 34,00
75 SZCZEPAN K. ZIMMER - Z CHAŁUPY NA PARNAS H5835 41,00
76 JAN ZYGMUNT JAKUBOWSKI - Z DZIEJÓW NATURALIZMU W POLSCE 54391 10,00
77 TERESA KOSTKIEWICZOWA - Z ODDALI I Z BLISKA. STUDIA O WIEKU OŚWIECENIA F8600 45,00
78 JANUSZ JERMER - Z PRZEŁOMU WIEKÓW, CZYLI LITERATURY DZIEŃ POWSZEDNI (1990-2008) H2535 11,00
79 PRACA ZBIOROWA - ZAMIERANIE PISARZY M2019 17,00
80 MARTA PIWIŃSKA - ZŁE WYCHOWANIE 80055 12,00
81 JEWGIENIJ OSIETROW - ŻYWA STARA RUŚ 09563 15,00