Proszę czekać - trwa ładowanie treści

Antykwariat fantastyka literatura piękna

GEOGRAFIA. KOMPENDIUM W ZARYSIE I ZADANIACH

Kod produktu: F5302
GEOGRAFIA. KOMPENDIUM W ZARYSIE I ZADANIACH
Tytuł: GEOGRAFIA. KOMPENDIUM W ZARYSIE I ZADANIACH
Autor: KAZIMIERZ KUCIŃSKI
Wydawnictwo: Difin
Rok wydania: 2007
Format książki: 230 x 160 mm
Ilość stron: 668
ISBN: 9788372517586
Okładka: miękka

Poleć znajomemu poleć
Zadaj pytanie sprzedawcy pytanie

Opis książki

 Książka stanowi próbę systematyzacji, uzupełnienia i aktualizacji wiedzy, jaką powinien posiadać o świecie, własnym kontynencie i kraju współczesny człowiek. Pokazuje procesy społeczne i ekonomiczne. Stara się wytłumaczyć ich przebieg i wpływ na kształtowanie struktur przestrzennych. Szczególną uwagę autorzy zwracają na występujące w tym zakresie zróżnicowania, pokazują ich przyczyny oraz następstwa. Obraz współczesnego świata jest ukazywany na tle środowiska przyrodniczego. Wyeksponowano ekologiczne uwarunkowania gospodarki i życia społecznego. W opracowaniu punktem wyjścia jest prezentacja zróżnicowania przyrodniczego, politycznego, ekonomicznego i społeczno-kulturowego współczesnego świata, Europy i Polski. Pokazano procesy demografczne i analizę struktury zasobów ludnościowych. Omówiono zasoby kapitału ludzkiego, społecznego, rzeczowego i finansowego, a następnie przedstawiono stan gospodarki, stosując klasyczne ujęcie trójsektorowe. W podsumowaniu zaprezentowano perspektywy współczesnego świata, procesy globalizacji i powstawania międzynarodowych ugrupowań regionalnych. Jest to podejście traktujące geografę w sposób integralny, a więc nie ogranicza się jedynie do opisu świata, ale koncentruje się przede wszystkim na tłumaczeniu przyczyn i skutków istniejących struktur oraz zachodzących w nich zmian. Książka jest interesującym zaproszeniem do studiów nad społecznym i ekonomicznym obliczem dzisiejszego świata. Cennym elementem są zamieszczone na zakończenie każdego rozdziału, zadań, propozycji tematów do dyskusji, pytań kontrolnych oraz angielski słownik terminów geografcznych. Książka adresowana jest do uczniów liceów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z geografi, studentów ekonomicznych studiów licencjackich oraz osób pragnących usystematyzować, zaktualizować i uzupełnić swoją wiedzę o współczesnym świecie i jego problemach.